13 Februari 2013

Struktur Organisasi sekolahStruktur Organisasi SMPN 1 Sumenep 2012 - 2013
1. H. MOHAMMAD ARIF SE. S,Pd          ( Kepala Sekolah )
2. FATIMATUS ZOHRA S,Pd                 ( Wakil Kepala )
3. H. MOH. MUHSIN S,Pd M,Pd             ( Ass. HUMAS )
4. Drs. SUTRISNO                              ( Ass. Sarana/Prasarana )
5. SRI HARTATIK S,Pd                        ( Ass. Pengembangan SDM )
6. RANANTO WIJAYA S,Pd                   ( Ass. Kurikulum )
7. R. ABDUL HARIS T M,Pd                  ( Ass. Kesiswaan )
8. GURU dan KARYAWAN


0 komentar: